poniedziałek, 20 września 2010

Modlitwa o uzdrowienie + komentarz

Ludzie różnie sobie radzą z cierpieniem. Jedni popadają w rozpacz i w końcu wpędzają się w jeszcze gorszy stan, a inni z różnym natężeniem intencji oddają swoje troski Bogu. Wielokrotnie Chrystus uzdrawiał ludzi, a nawet wskrzeszał! Więc Jezus chce uzdrawiać. Przyglądając się zasadom według których uzdrawia, można spokojnie powiedzieć, że Jezus uzdrawia tych, którzy wierzą, że On ma taką moc od Ojca. Wiara w Jezusa Chrystusa - Syna Bożego jest więc konieczna do uzdrowienia. Teraz powstaje pytanie: "Czy moja wiara jest wystarczająco wielka, żeby Jezus mnie uzdrowił?" 
I teraz rachunek sumienia... 
1. Czy żyję według wszystkich Bożych przykazań?
2. Czy z każdego upadku powstaję w spowiedzi?
3. Czy przyjmuję Komunię Świętą?
Jeśli nie żyję zgodnie z Ewangelią, to ta moja wiara na prawdę nazywa się: "przyjęcie do wiadomości, że istnieje Dobry Bóg"Wiara, to życie Ewangelią, czyli zgodne z dekalogiem, z nauką Chrystusa: o błogosławieństwach, o Eucharystii, o Kościele, o życiu wiecznym, itd. Nie jest proste takie życie "pełną wiarą". Dlatego też z wiara musi iść w parze ogromne zaufanie do Chrystusa. Jeśli masz problem z uwierzeniem, to Mu o tym powiedz! Wiara w końcu nie jest wyłącznie owocem ludzkiego wysiłku, ale jest Bożym darem. Zaufaj Chrystusowi, aby Twój stan "przyjęcia do wiadomości, że istnieje Dobry Bóg" przemienił w żywą wiarę. Dopiero z żywą wiarą i całkowitym zaufaniem, poproś Go o uzdrowienie. Twoja radość będzie ogromna jeśli wysłucha Twą prośbę. Jeśli jednak Chrystus nie zabierze Twego cierpienia, będziesz umiał sobie z nim poradzić, łącząc swój ból z Chrystusem, który z miłości od Ciebie i do mnie pozwolił przybić się do krzyża, aby nam otworzyć bramę do Królestwa Bożego. Nie stawiaj Bogu warunków, nie wymyślaj sposobów "przekupienia" Go. On Ci niczego nie odmówi, jeśli Go o coś poprosisz z głęboką wiarą, da Ci to za darmo, z miłości. 

MODLITWA CIERPIĄCEGO:
Dobry Panie, wierzę że Ty możesz mnie uzdrowić z .................................... .
I teraz właśnie o to proszę. Nie ze względu na moje zasługi, ale ze względu na Twoją miłość do mnie. Okaż mi ją poprzez zabranie ode mnie mojego cierpienia. Jeśli jednak to cierpienie jest mi jeszcze potrzebne, to naucz mnie z nim żyć. Jezu, ufam Tobie! 
Święty Ojcze Charbelu, który wymodliłeś tyle cudownych uzdrowień, módl się za mną, aby i mnie Bóg udzielił łaski zdrowia duszy i ciała.
Święty Bracie Andre Bessette, do Ciebie przychodzili chorzy z prośbą o modlitwę, a Ty wręczałeś im medalik Św. Józefa i oliwę. Wyproś także i mnie łaskę zdrowia duszy i ciała. 

Brat Andre będzie kanonizowany 17 października 2010r. w Watykanie. 

MODLITWA W INTENCJI CIERPIĄCEGO
Dobry Panie, z wiarą i ufnością powierzam Tobie ludzi cierpiących. 
Proszę o wszelkie potrzebne dla nich łaski. 
W swoim miłosierdziu, przywróć zdrowie tym, którzy o nie proszą. 
Jeśli ciebie o coś prosić będziemy, obiecałeś nam nie odmówić. 
Proszę o uzdrowienie dla ................................ . 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz