piątek, 2 kwietnia 2010

Psalm 51; Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste


Błaganie pokutnika
Odnówcie się duchem w waszym myśleniu i przyobleczcie nowego człowieka (Ef 4, 23-24) 

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *
w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.
    Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
    i oczyść mnie z grzechu mojego.
Uznaję bowiem nieprawość moją, *
a grzech mój jest zawsze przede mną.
    Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *
    i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,
Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku *
i prawy w swoim sądzie.
    Oto urodziłem się obciążony winą *
    i jako grzesznika poczęła mnie matka.
A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, *
naucz mnie tajemnic mądrości.
    Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, *
    obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.
Spraw, abym usłyszał radość i wesele, *
niech się radują kości, które skruszyłeś.
    Odwróć swe oblicze od moich grzechów *
    i zmaż wszystkie moje przewinienia.
Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *
i odnów we mnie moc ducha.
    Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *
    i nie odbieraj mi świętego ducha swego.
Przywróć mi radość Twojego zbawienia *
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
    Będę nieprawych nauczał dróg Twoich *
    i wrócą do Ciebie grzesznicy.
Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną, †
Boże, mój Zbawco, *
niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją.
    Panie, otwórz wargi moje, *
    a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, *
a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
    Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, *
    pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.
Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, *
odbuduj mury Jeruzalem.
    Wtedy przyjmiesz prawe ofiary: dary i całopalenia, *
    wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
    Jak była na początku, teraz i zawsze, *
    i na wieki wieków. Amen.

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste
i błogosławimy Tobie
żeś przez krzyż i mękę swoją
odkupił świat.

24 komentarze:

 1. Proszę o modlitwę w intencji kapłana ...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Modlitwa do Ducha Świętego za kapłanów

   Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów;
   Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów;
   Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów;
   Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów;
   Duchu Święty, Duchu Boży spraw, by kapłani ożywieni
   i umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy
   i błogosławieństwo pokoju na cały świat.
   Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca,
   by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze.
   Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie;
   Ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Amen.

   Usuń
  2. Panie Jezu, wraz ze świętym Janem Marią Vianneyem powierzamy Ci wszystkich kapłanów,
   tych, których znamy, których spotkaliśmy,
   tych, którzy nam pomagali, i których nam dajesz obecnie, jako naszych pasterzy.

   Ty wezwałeś każdego z nich po imieniu.
   Dziękujemy Ci za nich i prosimy Cię:
   zachowaj ich w wierności Tobie.
   Ty, który ich uświęciłeś, aby w Twoim imieniu pełnili dla nas posługę pasterską, daj im siłę, ufność i radość z wypełnianej misji.

   Usuń
  3. Modlitwa o uświęcenie Kapłanów

   Boże Trzykroć Święty, Ty wybierasz i powołujesz ludzi, aby służyli Twojemu ludowi jako jego pasterze. Spójrz na wszystkich kapłanów Kościoła i odnów w nich łaskę Sakramentu Święceń. Niech Duch Święty, którym wówczas zostali napełnieni, ożywia w nich łaskę świętości, aby ich posługiwanie i życie było święte. Niech będą zapatrzeni w Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana i Dobrego Pasterza i naśladują Go sercem wspaniałomyślnym, czyniąc ze swojego życia dar dla Ciebie i dla Kościoła.

   Matko Najświętsza, Matko kapłanów, wstawiaj się za nimi u Twojego Syna.
   Do Niego oni należą! Spraw, aby byli święci sercem i ciałem oraz aby byli wierni powołaniu, jakim zostali obdarowani. Umacniaj tych, którzy są słabi i prowadź ich do Chrystusa! Poślij im dobrych aniołów, którzy ich podźwigną ze słabości. Uproś wszystkim głęboką wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość oraz głębokie poczucie świętości Boga i tego, co Boże. Amen.

   Usuń
 2. Panie, uczyń mnie narzędziem Twego pokoju.
  Tam, gdzie nienawiść – pozwól mi siać miłość,
  gdzie krzywda – przebaczenie,
  gdzie zwątpienie – wiarę,
  gdzie rozpacz – nadzieję,
  gdzie mrok – światło,
  tam gdzie smutek – radość.
  Spraw, Panie, abym nie tyle szukał pociechy,
  ile pociechę dawał;
  nie tyle szukał zrozumienia, co rozumiał
  nie tyle był kochany, ile kochał.
  Albowiem dając – otrzymujemy,
  przebaczając – zyskujemy przebaczenie,
  a umierając – rodzimy się do życia wiecznego.

  OdpowiedzUsuń
 3. Modlitwa za Ojczyznę

  Boże, Ty powołałeś mnie do życia z polskich rodziców i na polskiej ziemi. Dziedzictwo mego Narodu kształtowało moje myśli, chleb polskiej ziemi żywił moje ciało. Nie mogę kochać Twojego świata, nie kochając na pierwszym miejscu mojej Ojczyzny. Proszę więc, ześlij na Nią, błogosławieństwo Swoje. Niech rozkwita w pokoju i sprawiedliwości, a ja niech poznam moje wobec Niej obowiązki i z Twoją pomocą je wypełnię. Amen.

  OdpowiedzUsuń
 4. Modlitwa o pokój w rodzinie
  Boże, Sprawco pokoju i Stróżu miło­sierdzia, zwróć swoje oczy na naszą ro­dzinę. Ty widzisz, Panie, jak jest poróż­niona i jak wiele w niej niepokoju. Zmiłuj się nad nami i spraw, aby powrócił pokój do naszej rodziny, bo gdy Ty nam go nie udzielisz, nikt inny nie będzie mógł nas nim obdarzyć.
  O Jezu, Królu Pokoju, wysłuchaj nas przez zasługi Twojej świętej Matki, Królo­wej Pokoju, i przez zasługi Twojej wiernej służebnicy, świętej Rity, którą ubogaciłeś tak wielkim miłosierdziem i dobrocią, że stała się aniołem pokoju niosąc go wszę­dzie tam, gdziekolwiek widziała niezgodę.
  Ty, droga Święta, wyproś dla nas tę ła­skę od Pana, a my będziemy wychwalać twoją opiekę w każdej potrzebie naszego życia. Amen.

  OdpowiedzUsuń
 5. Modlitwa żaglarza
  Autor: Jacek Słupkowski
  Nie pamiętam już jak to stało się C C7+ e
  Że rzuciłem ukochany dom F G C
  Lecz pamiętam myśl, co zżerała mnie C C7+ e
  By odszukać wyspę szczęścia swą. F G C


  Ref:
  O usłysz Pani modlitwę żeglarza a e
  Którego żywot jest marny i zły a e
  Maryjo prowadź łódź moją osłaniaj F C C/H a
  I daj dopłynąć do pięknej Maui. G F C


  W mej pamięci lśnią niczym słońca blask
  Główki portu i znajomy brzeg
  Chociaż słyszę głos jeszcze wracać czas
  Dobrze wiem, że już nie wrócę się.

  OdpowiedzUsuń
 6. Słyszymy dziś o tym, że Jezus był prześladowany, ponieważ uzdrawiał w szabat. Cud, do którego odwołują się oskarżyciele – uzdrowienie chromego przy sadzawce Betesda nie był jedynym dokonanym w dniu poświęconym Bogu. W szabat Jezus uzdrowił także m.in. teściową Szymona, niewidomego od urodzenia, czy kobietę, która miała ducha niemocy i przez 18 lat nie mogła się wyprostować. Dowiadujemy się dzięki temu, że Zbawiciel nie odsyłał nikogo, kto go prosił o pomoc, nie mówił, że akurat ma wolne i trzeba przyjść później. Widzimy ponadto, że Bóg działa w świecie nieprzerwanie, a ustanowienie dnia odpoczynku dla ludzi, przerwy w pracy, służy także temu, by okazać szacunek Jego nieustannemu działaniu. Jezus Syn Boży wszystko czyni w jedności z Ojcem, stale ingeruje na rzecz dobra człowieka.

  To, co robi budzi sprzeciw, podobnie jak Jego słowa. Dobra Nowina głoszona i objawiana przez cuda zawsze wywoływała i wywołuje takie reakcje, ponieważ nie mieści się w ludzkim sposobie myślenia. Rozsadza go.

  Nie oznacza to, że nie mamy próbować zrozumieć Bożych słów i czynów. Potrzebujemy jednak zobaczyć, że wiara czyli uznanie pierwszeństwa Boga, Jego panowania, w jakimś sensie przewyższa ludzkie, rozumowe poznanie. A nawrócenie jako konsekwencja decyzji wiary jest przyjmowaniem nowego sposobu myślenia. Zgodą na to, by było ono kształtowane przez to, co głosi Jezus. „Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia.”

  OdpowiedzUsuń
 7. Modlitwa Rzymska
  O Matko Nieustającej Pomocy. Z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o Twoją pomoc. Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską.
  Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na Krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając, dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką?
  Ciebie więc, o Matko Nieustającej Pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twojego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twojego Serca, o Współodkupicielko, błagam najgoręcej, abyś uprosiła mi u Twego Syna tę łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję.
  (Chwila modlitwy w milczeniu)
  Ty wiesz, o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie udzielać nam wszelkich owoców Odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj mi przeto, o Najłaskawsza Matko u Serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen.

  OdpowiedzUsuń
 8. Duchu Święty, Boski Duchu światła i miłości, Tobie poświęcam mój rozum, serce, wolę i całą moją istotę, teraz i na zawsze. Spraw, aby mój rozum był zawsze posłuszny Twoim natchnieniom i by odkrywał Twoją obecność w Kościele, który Ty nieomylnie prowadzisz. Niech moje serce zawsze płonie miłością Boga i bliźniego, a moja wola niech będzie zgodna z wolą Bożą, aby całe moje życie mogło stać się wiernym naśladowaniem życia i cnót naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie cześć i chwała wraz z Ojcem i Tobą na wieki. Amen.

  Ojcze nasz i Chwała Ojcu (7 razy)
  na uproszenie 7 darów Ducha Świętego
  W. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie,
  O. I odnowisz oblicze ziemi.

  Módlmy się:

  Duchu Święty, który napełniasz okrąg ziemi i przenikasz tajniki naszych serc, odnów nas swą ożywczą łaską i spraw, abyśmy byli wiernymi świadkami Twojej prawdy. Ty, który mieszkasz w nas, aby wspomagać naszą słabość, ześlij ogień Twej Bożej mocy, aby oczyścił nas, umocnił i obudził tęsknotę za nową ziemią i nowym niebem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  OdpowiedzUsuń
 9. Panie i Źródło Życia Okazałe
  i Boskie działanie Mistycznego Ciała Chrystusa.
  Światło naszych dusz, Dawco Darów,
  ujawniający tajemnicę synowstwa.
  Nawiedź nasze biedne dusze
  i ubogać je Twoimi darami.
  Niech nas przemieni Twoja Dobroć i Życzliwość.
  Prosimy Cię o to błagając
  abyś nas okrył Twoimi bogactwami
  wraz z Twoimi Siedmioma darami.
  Niech nasze serca ogarnie Twój gorejący ogień.
  Amen.

  OdpowiedzUsuń
 10. Modlitwa o odnalezienie rzeczy zgubionych lub skradzionych

  Święty Antoni Padewski ! Wielką łaską obdarzył Cię Bóg, czyniąc patronem rzeczy zgubionych i skradzionych. Stroskany przychodzę do Ciebie ufając, że pomożesz mi w odnalezieniu rzeczy zgubionej, której bezskutecznie szukam. Wspomnij na to, jak wielką łaskę Bóg wyświadczył Tobie, posyłając do Ciebie wszystkich strapionych, ufających, że Twojej modlitwie Bóg niczego nie odmówi. Jakże często się działo, że za Twoim wstawiennictwem umarli otrzymywali życie, błądzący – dobrą radę, uciśnieni – pociechę, opętani – uwolnienie, trędowaci – oczyszczenie, więźniowie – wolność, podróżujący – pewność życia, kalecy zdrowie, okradzeni – swój majątek, znajdujący się w niebezpieczeństwie – ocalenie, a wszyscy cierpiący – pomoc i pociechę. Także dzisiaj wszędzie doznajemy owoców Twego wstawiennictwa u tronu Bożego. Wyjednaj mi łaskę, abym ja także był jednym z tych, którzy doznali Twojej pomocy. Polecam Twej opiece to co mi skradziono, a jeżeli zgadzam się to z wolą Bożą, to spraw, abym to otrzymał i mógł znowu cieszyć się tym ku Twojej chwale. Amen.

  Święty Antoni to patron, do którego zwracamy się najczęściej wtedy, gdy szukamy czegoś, co zgubiliśmy lub nam skradziono. Swoje święto ma właśnie dziś - 13 czerwca. Dobry dzień na to, aby wspomnieć go w naszej modlitwie - tym razem bez żadnej praktycznej potrzeby.

  OdpowiedzUsuń
 11. Za rządzących

  Wszechmogący, wieczny Boże, w Twoim ręku są ludzkie serca i od ciebie pochodzą prawa wszystkich ludów; wejrzyj łaskawie na tych, którzy nami rządzą, aby na całym świecie panował trwały pokój i pomyślność narodów, a religia cieszyła się wolnością
  Amen.

  O pokój

  Boże, od którego pochodzą święte pragnienia, prawe zamiary i cnotliwe czyny, użycz sługom swoim pokoju, jakiego świat dać nie może; niech serca nasze będą poddane Twojej woli, a czasy w których żyjemy, niech za łaską Twoją będą spokojne i wolne od grozy nieprzyjaciół
  Przez Chrystusa, Pana naszego
  Amen.

  O jedność

  Panie, który umiłowałeś Kościół i oddałeś za niego swe życie, uświęć go i oczyść przez Twoje słowo
  Oddal odeń wszelkie rozłamy, uwolnij go od ducha rywalizacji i zazdrości
  Zachowaj nas od sądzenia bez miłości i zjednocz nas w Twoim świętym dziele
  Błogosław wszystkich, którzy miłują Ciebie i wyznają jako Pana i Zbawiciela
  Prowadź ich do ściślejszego zjednoczenia z Tobą
  Zachowaj Kościół Twój w jedności i pokoju
  Strzeż go od pokładania ufności w bogactwach i mocy tego świata
  Udziel mu wzrostu nadziei w potęgę modlitwy i świętości
  Amen

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Panie opiekuj się naszym ukochanym krajem, napraw serca rządzących Polską, żeby nie zaślepiała ich żądza własnej korzyści ale dobro wspólne, dobro mieszkańców. Prowadź ich słuszną drogą. Módlmy się za nich bo nienawiść nie jest żadną drogą.

   Usuń
 12. Litania loretańska do Matki Bożej
  Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
  Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
  Synu, Odkupicielu świata, Boże,
  Duchu Święty, Boże,
  Święta Trójco, Jedyny Boże,
  Święta Maryjo, - módl się za nami.
  Święta Boża Rodzicielko,
  Święta Panno nad pannami,
  Matko Chrystusowa,
  Matko Kościoła,
  Matko łaski Bożej,
  Matko nieskalana,
  Matko najczystsza,
  Matko dziewicza,
  Matko nienaruszona,
  Matko najmilsza,
  Matko przedziwna,
  Matko dobrej rady,
  Matko Stworzyciela,
  Matko Zbawiciela,
  Panno roztropna,
  Panno czcigodna,
  Panno wsławiona,
  Panno można,
  Panno łaskawa,
  Panno wierna,
  Zwierciadło sprawiedliwości,
  Stolico mądrości,
  Przyczyno naszej radości,
  Przybytku Ducha Świętego,
  Przybytku chwalebny,
  Przybytku sławny pobożności,
  Różo Duchowna,
  Wieżo Dawidowa,
  Wieżo z kości słoniowej,
  Domie złoty,
  Arko przymierza,
  Bramo niebieska,
  Gwiazdo zaranna,
  Uzdrowienie chorych,
  Ucieczko grzesznych,
  Pocieszycielko strapionych,
  Wspomożenie wiernych,
  Królowo Aniołów,
  Królowo Patriarchów,
  Królowo Proroków,
  Królowo Apostołów,
  Królowo Męczenników,
  Królowo Wyznawców,
  Królowo Dziewic,
  Królowo wszystkich Świętych,
  Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
  Królowo wniebowzięta,
  Królowo Różańca świętego,
  Królowo rodziny
  Królowo pokoju,
  Królowo Polski,

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
  W ciągu roku:

  K.: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
  W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

  Módlmy się

  Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała + i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, + uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego.
  W.: Amen.

  OdpowiedzUsuń
 13. O Maryjo, niebieska Wspomożycielko!

  Z bezgraniczną ufnością zwracam się do Ciebie w ciężkim utrapieniu, jakim Bóg w Opatrzności swojej nawiedzić mnie raczył.

  Z Królewską hojnością rozlewasz bez miary potoki łask na wierne sługi swoje, w Tobie więc pokładam całą moją nadzieję, a rzucając się pokornie do stóp Twoich, polecam Ci z całą gorącością ducha moją prośbę (wymień ją).

  Czuję o Najświętsza Panienko, że nie zasłużyłam na Twoje zmiłowanie z powodu grzechów moich!

  Ty jednak, o litościwa Matko Maryjo, nie pamiętaj o nich usłysz wołanie zbolałego serca i daj upragnioną łaskę a Ja ze swej strony postanawiam służyć odtąd wiernie Tobie i Twojemu Boskiemu Synowi dopóki mi życia stanie.

  Amen.

  OdpowiedzUsuń
 14. Matko Boga,
  oto przychodzę do Ciebie,
  tym razem jednak nie po to,
  aby Cię prosić czy złożyć jakiś dar,
  lecz po to wyłącznie,
  aby na Ciebie spojrzeć i z radością przypomnieć,
  żem Twoim dzieckiem,
  a Tyś Matką moją.

  Przychodzę,
  aby przez chwilę być z Tobą,
  Matko moja,
  i nic nie mówić,
  śpiewać Ci z serca przepełnionego miłością,
  żeś Matką Pięknej Miłości,
  żeś Panną Niepokalaną,
  żeś Matką Łaski Bożej,
  żeś najdoskonalszym stworzeniem,
  jakie wyszło z rąk Stwórcy.

  Z głębi serca dziękuję Ci, Matko Boża,
  za to, że codziennie czekasz tu na mnie,
  za to, że jesteś, że istniejesz,
  po prostu za to, że jesteś Maryją.

  Matko Jezusa Chrystusa - bądź pozdrowiona.
  Amen.

  OdpowiedzUsuń
 15. LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA  Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
  Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu, Odkupicielu świata, Boże,
  Duchu Święty, Boże,
  Święta Trójco, Jedyny Boże,

  Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, (zmiłuj się nad nami)
  Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,
  Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,
  Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,
  Serce Jezusa, świątynio Boga,
  Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,
  Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,
  Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,
  Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,
  Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,
  Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino,
  Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,
  Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,
  Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,
  Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,
  Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,
  Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,
  Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,
  Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
  Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,
  Serce Jezusa, źródło życia i świętości,
  Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,
  Serce Jezusa, zelżywością napełnione,
  Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,
  Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,
  Serce Jezusa, włócznią przebite,
  Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,
  Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,
  Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,
  Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,
  Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,
  Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,
  Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
  przepuść nam, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
  wysłuchaj nas, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
  zmiłuj się nad nami.

  W. Jezu cichy i pokornego serca.
  K. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

  Módlmy się:
  Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadość-uczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

  Do Serca Twojego uciekamy się Jezu, Boski Zbawicielu. Naszymi grzechami racz się nie zrażać, o Panie święty, ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze zachować, Boże łaskawy i najlitościwszy. O Jezu, o Jezu, o Jezu dobry, Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza! W Sercu Twoim racz nas obmyć. Do Serca Twojego racz nas przytulić. W Twym Sercu na wieki racz nas zachować. Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza!

  OdpowiedzUsuń
 16. MODLITWA WIECZORNA
  Oto jestem, Panie. Dzień mój ma się już ku końcowi. Jeżeli zrobiłem dziś coś dobrego, dzięki Ci za to, Panie. Jeżeli zgrzeszyłem, Twoja miłość niech przebaczy mi moją ciągle powtarzającą się słabość. W tej ciszy nocnej, w której wyczuwam Ciebie, myślę o innej nocy, o tej, która nadejdzie, gdy oczy moje po raz ostatni ujrzą światło ziemi. Śmierć nadejdzie. Tak samo, jak nadchodzi noc. Tak jak ona nieunikniona, tak jak ona głęboka. Spraw, by była najpiękniejszą z mych nocy. Zasypiając dzisiejszego wieczora, ofiaruję Ci duszę moją tak, jakby to była godzina mej śmierci. Ojcze, przyjmij mnie. Spraw, bym zasypiając spokojnie, nauczył się umierać.

  OdpowiedzUsuń
 17. MODLITWY O TRZEŹWOŚĆ
  MODLITWA DO MATKI BOŻEJ O TRZEŹWOŚĆ W OJCZYŹNIE
  Maryjo, Królowo Polski i Wspomożycielko wiernych! Wejrzyj, prosimy, na nasz Naród i broń jego synów przed nałogami, a zwłaszcza nałogiem pijaństwa. Spójrz, Matko, na spustoszenie spowodowane klęską alkoholizmu. Otocz opieką nieszczęśliwe rodziny, zrujnowane alkoholizmem i udziel im radości wyzwolenia z tego nałogu i jego następstw. Prosimy, byś zakrólowała w Narodzie trzeźwym i zdrowym, wiernym Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Świętemu.

  OdpowiedzUsuń
 18. Modlitwy o pokój

  Boże, od którego pochodzą święte pragnienia, prawe zamiary i cnotliwe czyny, użycz swoim sługom pokoju, jakiego świat dać nie może; niech serca nasze będą poddane Twojej woli, a czasy, w których żyjemy, niech za łaską Twoją będą spokojne i wolne od grozy nieprzyjaciół. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  Wszechmogący i miłosierny Boże, Ojcze wszystkiego, Stworzycielu i Władco Wszechświata, Panie Dziejów, którego dzieła są bez skazy, którego współczucie dla błędów ludzich jest niewyczerpane, w Twojej woli nasz pokój.

  Wysłuchaj miłosiernie tej modlitwy, która wznosi się do Ciebie spośród zgiełku i rozpaczy świata, w którym zapomniano o Tobie, w którym nie wzywa się Twojego imienia, w którym drwi się z Twoich praw i ignoruje Twoją obecność.

  Albowiem nie znając Ciebie, nie żyjemy w pokoju.

  Pomóż nam zapanować nad orężem, który grozi, że zapanuje nad nami. Pomóż nam wykorzystać naukę dla pokoju i bogactwa, nie dla wojny i zniszczenia. Pokaż nam, jak wykorzystać energię nuklearną dla dobra, nie dla zguby dziedzi naszych dzieci.

  Rozwiąż wewnętrzne sprzeczności, które rosną w nas niewiarygodnie i nieznośnie. Są one zarazem udręką i błogosławieństwem: gdybyś bowiem nie zostawił nam światła sumienia, nie musielibyśmy cierpieć. Naucz nas wytrwałości w bólu, męce i niepewności. Naucz nas jak czekać i jak ufać. Obdarz światłem, obdarz siłą i cierpliwością wszystkich, którzy pracują na rzecz pokoju.

  Tomasz Merton

  OdpowiedzUsuń
 19. Tajemnice różańca  Różaniec święty to modlitwa kontemplacyjna. Choć ma charakter maryjny, jest modlitwą o sercu chrystologicznym, jak napisał Jan Paweł II w Liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae. Przypomina i poddaje naszemu rozważaniu najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa i Jego Matki. Wydarzenia te zostały nazwane tajemnicami i podzielone na cztery części:
  Część pierwsza — tajemnice radosne

  Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  Nawiedzenie świętej Elżbiety
  Narodzenie Jezusa
  Ofiarowanie Jezusa w świątyni
  Odnalezienie Jezusa w świątyni

  Część druga — tajemnice światła

  Chrzest Jezusa w Jordanie
  Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
  Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
  Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  Ustanowienie Eucharystii

  Część trzecia — tajemnice bolesne

  Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
  Biczowanie Jezusa
  Cierniem ukoronowanie Jezusa
  Dźwiganie krzyża na Kalwarię
  Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

  Część czwarta — tajemnice chwalebne

  Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
  Wniebowstąpienie Chrystusa
  Zesłanie Ducha Świętego
  Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi


  OdpowiedzUsuń
 20. OCZEKIWANIE DUSZY NA PRZYJŚCIE PANA

  Nie wiem o Panie, o której przyjdziesz godzinie,
  A więc czuwam nieustannie i nadsłuchuję,
  Ja oblubienica twoja wybrana,
  Bo wiem, że lubisz przychodzić niepostrzeżenie,
  Lecz serce czyste z daleka Cię Panie wyczuje.
  Czekam na Ciebie Panie wśród ciszy i milczenia,
  Z tęsknotą wielką w swym sercu,
  Z nieprzezwyciężonym pragnieniem.
  Czuję, że moja miłość ku Tobie w żar się zamienia,
  I jak płomień wzniesie się w niebo w życia końcu,
  A wtenczas spełnią się wszystkie moje życzenia.
  I zabierz me serce spragnione
  Tam do siebie, w te górne niebios krainy,
  Gdzie trwa wiekuiste Twe życie.
  Bo życie na ziemi to jedno konanie,
  Bo serce me czuje, że do wyżyn jest stworzone,
  I nic go nie zajmują tego życia niziny,
  Bo ojczyzna moja to niebo. Wierzę w to niezbicie.

  Faustyna Kowalska
  (Koniec piątego zeszytu - Dzienniczki)

  OdpowiedzUsuń